Allerhand Advocacy

Prawo w interesie publicznym Ankieta - kredyt konsumenckiBrexit

O projekcie

„Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym” to flagowy projekt Instytutu Allerhanda poświęcony sprawom o istotnym znaczeniu dla prawa, praworządności i przejrzystości życia publicznego. Projekt zrzesza przedstawicieli różnych środowisk: studentów i aplikantów, prawników praktyków i akademików, przedstawicieli kancelarii prawnych i firm, którym przyświeca wspólny cel, jakim jest poprawa jakości polskiego prawa, dbałość o jego przejrzystość i efektywność.

W jego ramach, studenci prawa identyfikują prawne patologie, dokonują ich dogłębnej, merytorycznej analizy i podejmują działania mające na celu ich usunięcie. Wśród tych ostatnich, wyróżnić można publikacje working papers, przygotowywanie opinii prawnych, wniosków i – w razie potrzeby – pism procesowych, organizację otwartych seminariów, konsultacje z ekspertami, kontakt z mediami. Najbardziej zaangażowani studenci, nagrodzeni zostają przyznaniem stypendium.

Pracę studentów koordynują liderzy, nieco bardziej doświadczeni prawnicy, a wsparcia merytorycznego, udzielają przedstawiciele zaangażowanych w projekt kancelarii i firm. A wszystko to  pro publico bono!

Czym jest „prawna patologia”,

czyli co bierzemy na warsztat.

Studenci w ramach projektu Allerhand Advocacy poddają analizie „prawne patologie” a zatem przepisy prawa, które z różnych powodów, nie powinny funkcjonować w swoim obecnym kształcie. Wśród nich wyróżnić należy w szczególności przepisy archaiczne, przestarzałe i niespójne z obecnym kształtem życia społecznego i gospodarczego, przepisy budzące uzasadnione kontrowersje z powodu ich błędnego lub nieprecyzyjnego sformułowania lub przepisy stwarzające pole do nadużyć.

Cel projektu

„Prawną patologię” zdefiniować najłatwiej przez pryzmat celu jaki nam przyświeca, a zatem przyczynienia się do stworzenia efektywnego, przejrzystego i zrozumiałego dla obywateli systemu prawa. Zależy nam na mądrej legislacji, która odpowiada potrzebom społeczno – gospodarczym obywateli. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu adeptów prawa, aplikantów i mecenasów, przedstawicieli kancelarii i biznesu, nasze działania będą skuteczne i efektywne.

Dołącz do nas!

Jeśli jesteś:

(

studentem przynajmniej 3 roku na kierunkach takich jak prawo, ekonomia, finanse, zarządzanie

"

aplikantem adwokackim, radcowskim lub rzecznikowskim

"

współpracownikiem kancelarii prawnej

'

prawnikiem działu prawnego firmy

Masz trochę wolnego czasu i dużo woli zaangażowania się w działalność pro publico bono? Dołącz do nas już dziś!

Studentów prosimy o uzupełnienie formularza rekrutacyjnego, pozostałych Państwa prosimy o kontakt pod adresem mailowym: advocacy@allerhand.pl

Zgłoś sprawę!

Jeśli w swojej działalności zawodowej lub codziennym życiu spotkałeś się z „prawną patologią” skontaktuj się z nami!

wypełnij formularz

Współpraca

Dolącz do nas! advocacy@allerhand.pl

Rada programowa

Rada Programowa, w skład której wchodzą partnerzy biznesowi będący dowodem na istnienie odpowiedzialnego społecznie biznesu w Polsce, to nowy oręż, który w ramach Allerhand Advocacy zapewniamy w walce z prawnymi patologiami! Członkowie Rady nie tylko sprawują merytoryczną opiekę nad działaniami realizowanymi w ramach projektu, doradzają w podejmowanych działaniach i wspierają je, lecz również zapewniają bezcenną „perspektywę przedsiębiorcy”, który w codziennej działalności musi borykać się z konsekwencjami niedoskonałości ustawodawcy.

Z radością przedstawiamy Państwu naszych członków Rady Programowej:

Partner medialny:

Partner strategiczny i partner projektu

Oferta współpracy w ramach partnerstwa strategicznego i partnerstwa przy Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym kierowana jest do wyróżniających się kancelarii prawnych. Z ogromną radością zauważamy, że wiodące w swoim obszarze działań podmioty dostrzegają potrzebę finansowego i merytorycznego wsparcia Projektu Instytutu Allerhanda. Partycypacja kancelarii prawnych w Projekcie, to wsparcie finansowe w postaci ufundowania stypendiów dla najbardziej zaangażowanych adeptów, wspieranie koordynacji Projektu, jak również konsultacje merytoryczne, uczestnictwo w dyskusji nad diagnozowanymi problemami i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Gdyby nie wsparcie kancelarii, realizacja Allerhand Advocacy nigdy nie byłaby możliwa!  W imieniu własnym oraz wszystkich zaangażowanych w Projekt, serdecznie dziękujemy!

Partner strategiczny:

Partner strategiczny:

Partner projektu: