Projekt Allerhand Advoacay: prawo w interesie publicznym zyskał partnera strategicznego! Z wielką przyjemnością informujemy, że Projekt wspiera Kancelaria Porwisz i Partnerzy. Partycypacja kancelarii Porwisz i Partnerzy w Projekcie, to wsparcie finansowe w postaci ufundowania stypendiów dla najbardziej zaangażowanych adeptów, wspieranie koordynacji Projektu, jak również konsultacje merytoryczne, uczestnictwo w dyskusji nad diagnozowanymi problemami i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. W imieniu własnym i wszystkich zaangażowanych w Projekt serdecznie dziękujemy !