Instytut Allerhanda, niezależny think tank, ośrodek zaawansowanych studiów prawnych, ogłasza nabór do projektu ALLERHAND ADVOCACY.
Wymagania:
– student (III-V rok) lub absolwent prawa
– rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań
– umiejętność efektywnej pracy samodzielnej i w zespole
– dyspozycyjność minimum 10 godzin tygodniowo (praca zdalna, spotkania projektu- jeden raz w tygodniu)
Zakres obowiązków:
-wsparcie bieżących działań naukowych związanych z realizacją projektu Allerhand Advocacy, w tym prowadzenie pogłębionego researchu, przygotowywanie korespondencji i sprawozdań, asystowanie przy opracowywaniu projektów opinii prawnych, -wsparcie merytoryczno-organizacyjne spotkań w ramach realizacji działań projektowych,
Oferujemy:
– stypendium dla najlepszych uczestników ( do rozdysponowania 16 tysięcy złotych),
– opinia o odbyciu stażu, będąca podstawą zaliczenia praktyk pozasądowych, zawodowych
– zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności wykorzystywania wiedzy prawniczej,
– kontakt z doświadczonymi prawnikami i ekspertami specjalizującymi się w wąskich dziedzinach prawa,
– doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej (OPP), która jednocześnie jest niezależną placówką naukową zajmującą się projektami badawczymi ze styku prawa i ekonomii,
– nabycie praktycznego doświadczenia w organizacji o dużej intensywności pracy, która umożliwia wykorzystanie własnej inicjatywy i pomysłowości ,
– możliwość udziału w organizowanych przez Instytut wydarzeniach .
Rozpoczęcie stażu: 15.10.2016r. Okres stażu: październik-lipiec 2016. CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 1 października 2016 r. na adres mailowy advocacy@allerhand.pl albo przez zakładkę ” dołącz do nas” na naszej stronie internetowej.