Projekt Allerhand Advoacay: prawo w interesie publicznym zyskał partnera strategicznego!  Z wielką przyjemnością informujemy, że Projekt wspiera Kancelaria KKPW: Adwokaci Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór. Partycypacja kancelarii w Projekcie, to wsparcie finansowe w postaci ufundowania stypendiów dla najbardziej zaangażowanych adeptów, wspieranie koordynacji Projektu, jak również konsultacje merytoryczne, uczestnictwo w dyskusji nad diagnozowanymi problemami i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Ponadto, Rada Programowa projektu Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym zyskała kolejnego członka. W projekt zaangażował się partner biznesowy Wonga.pl.  W imieniu własnym i wszystkich zaangażowanych w Projekt serdecznie dziękujemy!