Z przyjemnością informujemy, że ZUZANNA KOPACZYŃSKA-GRABIEC, członek Rady Programowej projektu Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym, znalazła się wśród grona 30 najlepszych polskich młodych prawników wyłonionych w ramach 5 edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016 organizowanego przez Wolters Kluwer oraz dziennik Gazetę Prawną.
Konkurs Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra ma na celu wyłonienie młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych. Wśród kryteriów oceny, znalazły się między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata.
Serdecznie gratulujemy Pani Zuzannie Kopaczyńskiej- Grabiec wyróżnienia oraz życzymy dalszych sukcesów!