BREXIT

Instytut Allerhanda we współpracy z King’s Think Tank w Londynie serdecznie zachęca do wypełnienia anonimowego formularza przez osoby przebywających na emigracji w Wielkiej Brytanii, a także inne osoby i podmioty, których dotyczą kwestie praw pracowniczych Polaków przebywających lub poszukujących pracy w Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu „Allerhand Adovocacy: Prawo w interesie publicznym” pragniemy zwiększyć przystępność oraz jasność prawa dla obywateli. W kręgu naszych zainteresowań znajduje się wiele aspektów życia codziennego każdego Polaka zarówno w Polsce jak i za granicą. Obecnie naszą pracą chcielibyśmy również wspomóc naszych rodaków znajdujących się na wyspach brytyjskich. W tym celu postanowiliśmy zbadać ewentualne skutki wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej w zakresie praw pracowniczych i rynku pracy.

Ze względu na wiele możliwych konfiguracji tzw. Brexitu oraz łączącymi się z nimi zagrożeniami, staramy się aby nasza praca była jak najbardziej kompleksowa i odpowiedziała na wiele pytań, które niewątpliwie obecnie stawiają sobie nasi rodacy na emigracji. Z pewnością należą do nich takie jak:

  • Czy moje warunki pracy zmienią się na gorsze?
  • Czy będę miał/ miała takie same prawa jak moi brytyjscy koledzy?
  • Czy zachowam przysługujące mi zasiłki i inne świadczenia socjalne?

Na te pytania i wiele innych będziemy starali się znaleźć odpowiedź. W tym celu przeprowadzamy dokładną analizę prawa unijnego i jego relacji w stosunku do prawa brytyjskiego. Jednakże abyśmy mogli skupić się na najważniejszych problemach dotykających pracowników – imigrantów potrzebna jest nam Państwa pomoc.

Zachęcamy więc wszystkich naszych rodaków pracujących w Wielkiej Brytanii do poświęcania anonimowego formularza krótkiej chwili na wypełnienie. Jest to kolejny etap naszego projektu, bez którego jego efekty będą niepełne.  Dane z niego uzyskane posłużą nam do podjęcia działań w Państwa interesie – w interesie publicznym.