Allerhand Advocacy w liczbach

Allerhand Advocacy:prawo w interesie publicznym pozwala na osiągnięcie wymiernego efektu w postaci merytorycznej dyskusji na tematy wzbudzające kontrowersje, dokonania rzetelnej oceny danego stanu faktycznego lub prawnego, podjęcie kroków mających na celu zmianę złych...