Allerhand Advocacy:prawo w interesie publicznym pozwala na osiągnięcie wymiernego efektu w postaci merytorycznej dyskusji na tematy wzbudzające kontrowersje, dokonania rzetelnej oceny danego stanu faktycznego lub prawnego, podjęcie kroków mających na celu zmianę złych i niespójnych rozwiązań.
Efekty naszej dotychczasowej pracy zamieszczamy poniżej.

AA_w_liczbach