Troje członków Grupy Ekonomicznej w składzie: Michał Janusz, Dominika Rutowicz, Nina Siemek, wzięło czynny udział w IV Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu KOKONAT 2017 (20-21 kwietnia), organizowanej przez Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych.
Temat wystąpienia uczestników dotyczył  „Analizy dojazdu indywidualnym transportem publicznym (taxi) do portu lotniczego Kraków-Balice”. Wystąpienie stażystów spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony publiczności, dzięki czemu prelegentom zadano wiele pytań.
Wygłoszony referat jest częścią wspólnego raportu (Koła Naukowego Rachunkowości i Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych), w którym zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych i pomiary ruchu transportowego przeprowadzone w grudniu 2016 w Kraków Airport.
IMG_8771 IMG_8764