Jesteś rodzicem?
a Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, albo uważasz, że kwalifikuje się ono do wydania wspomnianego orzeczenia?

Jeśli tak, to nie może Cię zabraknąć na naszym spotkaniu!
W przejrzysty sposób przedstawimy jakie kroki powinieneś podjąć, aby uzyskać orzeczenie o odpowiedniej treści oraz wskażemy jak skutecznie wyegzekwować jego zapisy. Pokażemy Ci co zrobić, aby Twoja pociecha miała zagwarantowane w szkole jak najlepsze warunki dostosowane do jej potrzeb, zapewniające widoczne postępy edukacyjne.

Spotkanie będzie prowadzone przez grupę studentów, uczestniczących w projekcie stażowym „Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym”. W ramach programu, pod okiem naszego lidera, mec. Mariusza Purgała, zajmujemy się identyfikowaniem prawnych patologii, dokonujemy ich dogłębnej, merytorycznej analizy a następnie podejmujemy działania mające na celu ich usunięcie.

Jednym z zasygnalizowanych problemów jest właśnie niewywiązywanie się szkół z obowiązków wobec dzieci niepełnosprawnych. Jak temu przeciwdziałać? Rezultaty naszych kilkumiesięcznych analiz poznają Państwo na spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się 8 maja o godzinie 18:30-20:30 w siedzibie Instytutu Allerhanda przy Placu Sikorskiego 2/7 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
Wszelkie pytania prosimy kierować na szabatowska@allerhand.pl