W magazynie ” Głos Seniora” ukazały się trzy artykuły przygotowane przez uczestników projektu Allerhand Advocacy!  Adrianna Biernacka, Grzegorz Dziubak oraz Mateusz Serwa poruszają zagadnienia dotyczące sporządzenia testamentu,  umowy darowizny oraz pomocy prawnej dla seniorów.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułami!  Jesteśmy na stronach 30-32.

http://glosseniora.pl/uploads/newspaper/58fdfab5f320f.pdf