Członkowie Grupy Ekonomicznej (Koło Naukowe Rachunkowości UEK) projektu Allerhand Advocacy pragną serdecznie zaprosić na konferencję pt. „Taxi na lotnisku” .

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pawilon C, sala B

Termin: 23 maja 2017 godz. 17:00

Konferencja ma na celu podsumowanie projektu „Taxi na lotnisku” realizowanego w ramach projektu Allerhand Advocacy. Podczas niej zostaną zaprezentowane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na terenie Kraków Airport, w grudniu 2016, we współpracy z Kołem Naukowym Systemów Komunikacyjnych z Politechniki Krakowskiej, stan prawny sytuacji zgłoszonej w projekcie oraz prezentacje zaproszonych gości.

Serdecznie zapraszamy!