8 maja grupa prawnicza pod kierownictwem mec. Mariusza Purgała, działająca w ramach projektu stażowego „Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym” przeprowadziła spotkanie wieńczące jej dotychczasową pracę,   i egzekwowaniem ich zapisów. W ramach projektu zasygnalizowano bowiem, że szkoły oraz jednostki je prowadzące nie zapewniają rodzicom niepełnosprawnych dzieci odpowiedniej pomocy i wsparcia.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wielu społeczności – obecni byli zarówno rodzice dzieci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych., każdy z nich zainteresowany był powyższym tematem z innej perspektywy.
Studenci przedstawili zgromadzonym efekty przeprowadzonych przez nich prac w postaci dogłębnej analizy istniejących regulacji prawnych, zwracając uwagę na istniejące luki oraz wskazując na niejasność przepisów, a nawet ich wzajemną sprzeczność. Grupa starała się udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytanie – jakie działania należy podejmować, wykorzystując funkcjonujące instytucje prawne, aby zagwarantować niepełnosprawnemu dziecku opiekę edukacyjną dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
Korzyści ze spotkania były jednak obustronne – studenci mogli również pozyskać wiedzę praktyczną od osób, które na co dzień współpracują z dziećmi niepełnosprawnymi. Po spotkaniu pojawiło się wiele komentarzy pochodzących od osób biorących udział, odnośnie merytorycznego znaczenia informacji przekazanych przez grupę podczas wydarzenia. Uczestnicy wraz z prowadzącymi spotkanie, zgodnie doszli do wniosku, że wspólnie mogą osiągnąć więcej. Dopiero połączenie doświadczenie praktycznego z umiejętnością dokonania analizy powyższego zagadnienia z perspektywy prawnej może umożliwić podjęcie skutecznych działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci niepełnosprawnych. Niewykluczone więc, że minione spotkanie zaowocuje dalszą współpracą!
Takim samym założeniem powinien kierować się również ustawodawca, planując zmiany dotyczące omawianego zagadnienia. Obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej, część projektów aktów prawnych dot. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego została już upubliczniona, część z nich zgodnie z wykazem prac legislacyjnych ma ujrzeć światło dzienne w trzecim kwartale bieżącego roku. Mamy nadzieje, że w toku prac zostaną rozważone uwagi i sugestie zgłaszane przez środowiska, których sytuacji bezpośrednio tyczą się te regulacje prawne. Wierzymy, że dzięki temu sytuacja kształcenia dzieci niepełnosprawnych niebawem ulegnie poprawie!
Przygotowane przez grupę materiały, w nieco skróconej formie, zamieszczone zostały w poradniku skierowanym do rodziców posiadających niepełnosprawne dzieci.

http://advocacy.allerhand.pl/…/Orzeczenie-o-potrzebie-kszta…

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią oraz do jego rozpowszechniania -znajdą tam Państwo wiele przydatnych informacji