Serdecznie zapraszamy na ostatni z cyklu wykładów Akademii Spółek Kapitałowych, który odbędzie się w formie debaty dotyczącej o możliwości wprowadzenia instytucji przebicia zasłony korporacyjnej  (piercing the corporate veil) do polskiego prawa spółek, która odbędzie się 1 czerwca (czwartek) o godz. 18:30 w Auli A na ul. Krupniczej 33A w Krakowie.Wezmą w niej udział wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i orzeczniczej

Pani adw. Joanna Mizińska z kancelarii Gach Mizińska Kancelaria Prawna,
Pan adw. Grzegorz Pobożniak z kancelarii KKG,
Pan r. pr. Karol Tatara z Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy oraz
Pan Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Paweł Rygiel.

Debata będzie moderowana przez Ariela Muchę, współpracownika naukowego IA oraz doktoranta w Katedrze Polityki Gospodarczej UJ.
Jej plan przedstawia się następująco:
1.Przedstawienie ogólnego problemu dotyczącego wprowadzenia instytucji przebicia zasłony korporacyjnej do polskiego prawa spółek przez moderatora dyskusji.
2.Komentarz zaproszonych ekspertów.
3.Pytania ze strony moderatora oraz uczestników wydarzenia.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w debacie jak i wysłuchania opinii zaproszonych gości.

Tematem debaty będzie możliwość wprowadzenia instytucji przebicia zasłony korporacyjnej (piercing the corporate veil) do polskiego prawa spółek. Przebicie zasłony korporacyjnej (piercing the corporate veil – PCV) stanowi zbiorcze pojęcie dla działań podejmowanych w celu pominięcia odrębnej osobowości prawnej spółki kapitałowej. Najczęstszym skutkiem tych działań jest możliwość pociągnięcia wspólnika do odpowiedzialności za długi spółki (forward PCV) albo nakazanie spółce wykonanie zobowiązań wspólnika (reverse PCV). O ile instytucja ta jest przedmiotem szerokiej dyskusji w takich krajach jak USA, Anglia czy Niemcy, to w Polsce jest ona praktycznie całkowicie pomijana w orzecznictwie sądowym. Warto jednak przy okazji postępującego rozwoju polskiego prawa spółek, w tym ograniczaniu funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego oraz wprowadzaniu nowych form spółek (prosta spółka kapitałowa), zastanowić się czy doktryna PCV nie mogłaby się stać skutecznym narzędziem ochrony wierzycieli polskich spółek kapitałowych.