W miniony wtorek (23 maja) grupa ekonomiczna programu Allerhand Advocacy pod kierownictwem dr Kingi Bauer zorganizowała konferencję pt. „Taxi na lotnisku”. Wydarzenie miało na celu podsumowanie badań przeprowadzonych w grudniu 2016r. na terenie Kraków Airport. Podczas konferencji grupa prawnicza zajmująca się tematem taxi na lotnisku przedstawiła analizę prawną. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prodziekan Wydziału Zarządzania Pan Prof. UEK dr hab. Piotr Wójtowicz. Głos zabrali również: Pan Piotr Czarnecki z firmy MPL Services sp. z o.o., Pan dr Wojciech Rogowski wiceprezes zarządu Instytutu Allerhanda oraz członkowie Koła Naukowgo Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem również wśród studentów krakowskich uczelni.