1 czerwca 2017 na Wydziale Prawa i Administracji UJ odbyła się debata ekspercka „O możliwości wprowadzenia instytucji przebicia zasłony korporacyjnej (piercing the corporate veil) do polskiego prawa spółek” organizowana przez Allerhand Advocacy oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ.
Panelistami byli adw. GRZEGORZ POBOŻNIAK (Kancelaria Kubas, Kos, Gałkowski), r. rp. KAROL TATARA (Kancelaria Tatara i Współpracownicy) oraz SSA Paweł Rygiel, natomiast ARIEL MUCHA, lider projektu Allerhand Advocacy oraz doktorant w Katedrze Polityki Gospodarczej UJ, wygłosił prelekcję wprowadzającą a także był moderatorem dyskusji.

Dziękujemy prelegentom oraz wszystkim słuchaczom  debaty!