W dniu 26 maja odbył się ósmy wykład z cyklu „Prawo dla seniora” na którym stażyści Allerhand Advocacy (Adrianna Biernacka, Grzegorz Dziubak, Mateusz Serwa) zaprezentowali licznie zgromadzonym w ZSO nr 5 przy ul. Chełmońskiego seniorom zagadnienia umów cywilnoprawnych. W trakcie wykładu wywiązała się dyskusja na zaprezentowane tematy, seniory zadawali wiele trafnych pytań i widoczne było żywe zainteresowanie wykładaną materią. W związku z wieloma pytaniami wykład trwał ponad 2 godziny. Do zobaczenia na kolejnych, równie owocnych spotkaniach!