Zostań w kontakcie!

Instytut Allerhanda
Plac Sikorskiego 2/7
31-115 Kraków
advocacy@allerhand.pl

tel.: + 48 (12) 341 46 48

Zgłoś się do udziału w projekcie!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Uczelnia (wymagane)

Rok studiów (wymagane)

Zainteresowania naukowe (do 500 znaków)

Doświadczenie (maksymalnie try miejsca odbywania praktyk/ stażu/ pracy/ innej działalności)


CV (dpouszczalne formaty: .pdf, .doc, .docx, .opt, .rtf)

List motywacyjny (dpouszczalne formaty: .pdf, .doc, .docx, .opt, .rtf)

Zgłoś sprawę

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

PROBLEM:

INTERESARIUSZE / INTERESY, KTÓRE SĄ NA SZALI:

REKOMENDACJE DOT. ASPEKTU MEDIALNEGO:

SKALA PROBLEMU (ILE OSÓB DOTYKA):

WSTĘPNY SZKIC ŚCIEŻKI POSTĘPOWANIA: