Materiały

RAPORT

Analiza dojazdu indywidualnym transportem publicznym (taxi) do Portu Lotniczego Kraków – Balice

RAPORT

Ochrona osób starszych w polskim porządku prawnym ze szczególnym uwzględnieniem instytucji ubezwłasnowolnienia

ULOTKA INFORMACYJNA

Prawo dla seniora

BROSZURA

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

WNIOSEK DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Z prośbą o wystąpienie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o zdefiniowanie kiedy materiały publikowane w Internecie spełniają definicję prasy