Allerhand Advocacy: Edycja 2016/2017

Materiały:

RAPORT

Ochrona osób starszych w polskim porządku prawnym ze szczególnym uwzględnieniem instytucji ubezwłasnowolnienia

ULOTKA INFORMACYJNA

Prawo dla seniora

Partner strategiczny:

Partner strategiczny:

Partner projektu: