Allerhand Advocacy: Edycja 2016/2017

Liderzy

Alicja Sobota

Alicja Sobota

adwokat

Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda, opiekun merytoryczny projektu Szansa 2.0. dotyczącego upadłości konsumenckiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 roku związana z „Labe i Wspólnicy” Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów sp. jawną. Na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie wpisana w 2013 roku. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa upadłościowego oraz spółek handlowych.

Kinga Bauer

Kinga Bauer

doktor nauk ekonomicznych,

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek European Accounting Association, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ekonomicznych aspektach upadłości przedsiębiorstw. Od 2006 roku prowadzi badania związane z zarządzaniem jednostkami w stanie upadłości oraz możliwościami wykorzystania rachunkowości w postępowaniu upadłościowym. Realizuje projekty badawcze związane z tą tematyką. Autorka ponad czterdziestu publikacji z zakresu rachunkowości i zarządzania, m.in. monografii: Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo – naprawczym przedsiębiorstw (2009). Opiekun naukowy Koła Naukowego Rachunkowości, działającego przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Mariusz Prugał

Mariusz Prugał

adwokat

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2012 r. Na co dzień współpracuje z Kancelarią Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. współtworząc, wraz z mec. Bartoszem Groele na czele, pion prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Brał czynny udział w wielu procesach restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Kancelarię. Posiada także znaczne doświadczenie w prowadzeniu procesów gospodarczych. Doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UJ oraz Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Ariel Mucha

Ariel Mucha

aplikant radcowski (OIRP Kraków)

Współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa spółek, ładu korporacyjnego oraz prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą prawnym i ekonomicznym aspektom mobilności spółek i mechanizmów usprawniających transgraniczne restrukturyzacje spółek.

Zespoły

Do grupy finansowej koordynowanej przez dr Kingę Bauer należą: Nina Siemek, Dominika Rutowicz, Michał Janusz, Anna Mróz, Klaudia Nowakowska oraz Sabina Blok.

Do grupy koordynowanej przez apl.radc. Ariela Muchę wchodzą: Weronika Bryła, Justyna Doniec, Patryk Walczak, Sebastian Dybalski, Marcin Pietrzyk oraz Filip Bachowski.

Do grupy mec. Mariusza Purgała należą: Marta  Śledź, Natalia Szabatowska, Mateusz Mazur, Jakub Kocjan oraz Jan Żerański.

W skład grupy koordynowanej przez mec. Alicję Sobotę wchodzą: Adrianna Biernacka, Grzegorz Dziubak oraz Mateusz Sewera.

Materiały:

RAPORT

Ochrona osób starszych w polskim porządku prawnym ze szczególnym uwzględnieniem instytucji ubezwłasnowolnienia

ULOTKA INFORMACYJNA

Prawo dla seniora

PREZENTACJA 1

Grupa ekonomiczna. Lider: dr Kinga Bauer

PREZENTACJA 2

Grupa prawna. Lider: apl. r.pr. Ariel Mucha

PREZENTACJA 3

Grupa prawna. Lider: adw. Mariusz Purgał

PREZENTACJA 4

Grupa prawna. Lider: adw. Alicja Sobota

​​Zakończenie II edycji Allerhand Advocacy 2016/2017 połączone z obchodami 149 rocznicy urodzin prof. Maurycego Allerhanda, Patrona Instytutu

29 czerwca 2017, Instytut Allerhanda

Partner strategiczny:

Partner strategiczny:

Partner projektu:

Partner medialny:

Rada programowa: