Allerhand Advocacy: Wiosna 2016

W ramach edycji Wiosna 2016 w projekcie Allerhand Advocacy pracowało 18 studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Akademii. Studenci podzieleni byli w trzy grupy: dwie grupy społeczno – ekonomiczne i jedną grupę ustrojową.

Każda z grup, przygotowała seminarium otwarte dotyczące jednego z poruszanych przez siebie tematów.

 

GRUPA USTROJOWA

Lider: Ariel Mucha

GRUPA SPOŁECZNO – EKONOMICZNA (/SPOŁECZNA)

Lider: Alicja Sobota

GRUPA SPOŁECZNO – EKONOMICZNA (/EKONOMICZNA)

Lider: Jakub Zygucki

Liderzy

Alicja Sobota

adwokat
Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda, opiekun merytoryczny projektu Szansa 2.0. dotyczącego upadłości konsumenckiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 roku związana z „Labe i Wspólnicy” Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów sp. jawną. Na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie wpisana w 2013 roku. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa upadłościowego oraz spółek handlowych.

Ariel Mucha

aplikant radcowski (OIRP Kraków)
Współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa spółek, ładu korporacyjnego oraz prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą prawnym i ekonomicznym aspektom mobilności spółek i mechanizmów usprawniających transgraniczne restrukturyzacje spółek.

Jakub Zygucki

aplikant radcowski, prezes Fundacji Optimum Pareto
Członek sekcji prawa spółek Instytutu Allerhanda. Młodzieżowy Radny Miasta Tarnowa w latach 2007-2009. Założyciel i pomysłodawca stowarzyszenia Projekt Tarnów. Organizator I Ogólnopolskiego Forum Młodych Samorządowców (2009) oraz Europejskiego Forum Młodych Liderów Lokalnych (2011). Powołał do życia Fundację Optimum Pareto.  W 2014 roku uzyskał tytuł magistra prawa. Obecnie współpracuje z dwoma kancelariami radców prawnych jako of-counsel.  Równocześnie zajmuje się działalnością szkoleniową prowadząc warsztaty z prawa, głownie dla jednostek samorządu terytorialnego.

Stażyści programu Allerhand Advocacy:

____________________________________

GRUPA USTROJOWA – lider Ariel Mucha

Karolina Abramowicz, Tadeusz Ferraro, Piotr Grzybowski, Aleksandra Kolenda

_________________________________________

GRUPA SPOŁECZNO – EKONOMICZNA (/SPOŁECZNA) – lider Alicja Sobota

Aleksandra Czarnecka, Anna Nowak, Magdalena Stroba, Robert Wesołowski, Szymon Kłusek

_________________________________________

GRUPA SPOŁECZNO – EKONOMICZNA (/EKONOMICZNA) – lider Jakub Zygucki

Kamil Kasprzak, Ireneusz Dawid Książek, Paulina Myszak, Paweł Staszel, Maja Wisła Szopińska

_________________________________________

Stażyści wspierający: Roksana Smoleń, Mateusz Bara i Mateusz Gerlach

Grupa ustrojowa, prowadzona przez apl. radc. Ariela Muchę, zajmowała się w pierwszej kolejności tematyką europejskiego sądownictwa konstytucyjnego, przygotowując bogate zaplecze merytoryczne dla przygotowanego przez dr hab. Arkadiusza Radwana (Prezesa Instytutu Allerhanda) oraz dr Jacka Sokołowskiego postulatu „trzeciej drogi”, zatytułowanego „10 tez o naturze konfliktu potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego”. Ponadto, grupa zajmowała się tematyką progów wyborczych w wyborach samorządowych oraz kwestią bojkotu konsumenckiego na kanwie sprawy wylewania piwa „Ciechan”.

Mecenas Alicja Sobota koordynowała działania jednej grupy społeczno – ekonomicznej. Grupa ta zajmowała się tematyką wymogu rejestracji blogów (czy blog jest prasą?) oraz wzięła na warsztat nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Prace grupy zwieńczone zostały przygotowaniem wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Druga grupa społeczno – ekonomiczna prowadzona była przez apl. radc. Jakuba Zyguckiego. Studenci zajmowali się przede wszystkim tematyką nowelizacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Owocem ich prac była broszura informacyjna, dotycząca zmian w prawie dotyczących ochrony danych osobowych.

Edycja 2016 w liczbach:

Ludzie

STUDENTÓW

LIDERÓW

PRACOWNIKÓW INSTYTUTU ALLERHANDA

GOŚCI ZAPROSZONYCH NA SEMINARIA NAUKOWE

Spotkania

40

SPOTKAŃ W GRUPACH

3

SPOTKANIA OGÓLNE

1

SPOTKANIE EWALUACYJNE

3

SEMINARIA NAUKOWE

Godziny pracy

1050

GODZIN PRACY STUDENTÓW

300

GODZIN PRACY LIDERÓW

150

GODZIN PRACY PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

Rezultaty

1 wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

1 broszura informacyjna na temat zmian dotyczących danych osobowych

1 opinia prawna dotycząca tematyki progów wyborczych

Kilkanaście państw poddanych analizie pod kątem ustrojowej roli sądu konstytucyjnego

Allerhand Advocacy, to projekt, którego pozytywne skutki trudno przecenić. Z jednej strony, kształci on w młodych adeptach prawa poczucie odpowiedzialności społecznej i przeświadczenie, że to właśnie im, jako prawnikom, nie wolno biernie się przyglądać. Z drugiej strony, pozwala on na osiągnięcie wymiernych efektów. W poprzedniej edycji jednym z rozważanych przez studentów zagadnień był temat dotyczący internautów, czy mogą być uznani za dziennikarzy, a w konsekwencji kiedy materiały publikowane w Internecie spełniają definicję prasy. Jeśli przekaz internetowy jest dziennikiem lub czasopismem, to internauta ma obowiązek rejestracji tytułu prasowego pod rygorem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia. Obecna regulacja prawa prasowego, wsparta niejednolitą praktyką sądów, nie pozwala na rozstrzygnięcie tego problemu. Ta wątpliwość ma istotne praktyczne znacznie, bowiem dotyczy większości osób publikujących treści w Internecie. Zwieńczeniem pracy stażystów Allerhand Advocacy jest wniosek, który został skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich, zawierający prośbę o zwrócenie się przez Rzecznika Praw Obywatelskich o jednoznaczne rozstrzygnięcie tej wątpliwości do Sądu Najwyższego.  Kolejna edycja programu rozpoczyna się już w październiku. Zapraszamy prawników, studentów, oraz aplikantów do uczestnictwa w naszym projekcie!

Zakończenie edycji  Wiosna 2016

28 czerwca 2016, Kraków, Instytut Allerhanda

 

 

Partner strategiczny edycji: